Načítání obsahu...
Slovník pojmů

Slovník pojmů

Najděte, co hledáte

Zde naleznete přehled a stručný výklad klíčových výrazů používaných při popisu našich produktů.

Akrylátové systémy

Akrylátové systémy na bázi kopolymerů, hydraulických pojiv a plniv jsou vhodné i pro nejtěžší podmínky provozu a sanaci povrchu starých podlah. Vysoká odolnost akrylátových podlah vůči dynamickému zatížení a následkům pádů těžkých předmětů, vysoká odolnost vůči obrusu, bezprašný povrch, hygienická nezávadnost, olejotěsnost, vodotěsnost, nehořlavost se osvědčila např. v masokombinátech a pivovarech.

Adhezní můstek

Adhezní můstek je spoj mezi dvěma vrstvami, jež by bez přičinění tohoto doplňku neměly téměř žádnou pojivost.

Beton

Strojně hlazené betonové podlahy z drátkobetonu jsou nejrozšířenějším druhem podlah a provádějí se převážně v průmyslových a občanských objektech. Tloušťka betonové podlahy, typ a objem výztuže jsou proměnlivé v závislosti na návrhu podlahové desky, jehož součástí je vždy statický výpočet a specifikace požadavků provozního zatížení. Strojně hlazené betonové podlahy lze provést jako finální povrchovou úpravu (např. aplikací minerálních vsypů, broušením a leštěním) nebo jako podkladní vrstvu pro povrchové úpravy, jakými jsou např. epoxidové, polyuretanové a akrylátové systémy, event. keramická dlažba.

Beton

Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva, plniva, vody, přísad a příměsí. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda.

Drátkobeton

Drátkobeton je betonová směs, která obsahuje kovovou výztuž v podobě rovnoměrně rozptýlených ocelových drátků. Výhodou drátkobetonu je odstranění nutné předcházející instalace kovové výztuže, jako je tomu u armovaného betonu.

Dilatační spára

Dilatační spára je spára umožňující vzájemný pohyb jednotlivých konstrukčních celků po celou dobu životnosti stavby.

Epoxidové systémy

Epoxidové systémy jsou vhodné jako trvanlivé, bezespárové, barevné lité povrchové úpravy na cementové, anhydritové, magnezitové podklady a dlažbu do průmyslových hal, dílen a výrobních prostorů. Povrchové úpravy na bázi epoxidových pryskyřic jsou odolné proti střednímu až silnému namáhání, chemikáliím, proti úderu a nárazu.

Hladička betonu

Krajové a rotorové hladičky jsou svojí konstrukcí určeny pro dokončování povrchu hlazením rozsáhlých betonových ploch průmyslových hal, skladů, podzemních parkovišť apod. Při dodržení správného technologického postupu je výsledná betonová plocha tvrdá, velmi odolná, otěruvzdorná, s minimální nasákavostí a vysokou životností.

Laser screed

Laserem naváděný stroj na finální povrchovou úpravu betonů s pojízdnou plošinou pro plochy do 5000 m³/den. Pomocí srovnávací technologie seřezává betonovou směs na konečnou výšku, vyhlazuje ji a vibruje, a to vše během jediného pojezdu.

Minerální vsyp

Minerální vsyp je určen pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce. Podlahám propůjčuje např. mimořádnou odolnost vůči obrusu, zvýšenou korozivzdornost a houževnatost. Minerální vsyp se aplikuje na zavlhlou plochu uhlazeného betonu podlahy. Plocha se následně strojně rotačními hladičkami dorovnává hlazením a leštěním, při kterém dochází k přímému propojení nášlapné vrstvy tvořené vsypem s vytlačenou vrstvou cementové malty z betonu.

Nášlapná vrstva

Nášlapná vrstva je podlahová vrstva zajišťující některé vlastnosti podlahy (např. vzhled, barevnost, odolnost, čistitelnost); součástí této vrstvy je i adhezní můstek, kterým se nášlapná vrstva připevňuje ke spodní vrstvě.

Ošetření betonů a podlah

K ošetření betonu a podlah jsou určeny přípravky na bázi akrylátů, křemičitanů (lithia nebo sodného) a silikátů, které vytvrzují, utěsňují a ošetřují povrch, vytváří trvanlivý, odolný a neprašný povrch pro stávající vyzrálé nebo čerstvě položené povrchy.

Polyuretanové systémy

Polyuretanové systémy jsou vhodné do interiéru i exteriéru, na zhotovení celoplošných, bezespárových nášlapných vrstev například v parkovacích domech, kancelářích, víceúčelových halách, a podobně. Vyznačují se dobrou houževnatostí, odolností proti chemikáliím a protiskluzností. Polyuretanové systémy doplněné pružnou hydroizolační membránou mohou zajistit překlenutí statických i dynamických trhlin až do 0,35 mm.

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy jsou např. epoxidové a polyuretanové nátěry a stěrky nebo tzv. minerální vsypy, které se provádí jako finální vrstva podlahy. Při výběru povrchové úpravy je důležité znát nejen druh zatížení, jemuž bude odolávat, ale také způsob a četnost prováděné údržby a v neposlední řadě zohlednění působících vlivů.

Podlaha

Podlaha je sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti.

Průmyslová podlaha

Průmyslová podlaha je podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5kN/m2, nebo pohyblivým zatížením manipulačními prostředky, jejichž celková hmotnost je větší než 2000 kg; průmyslovou podlahou je i konstrukce se zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímu namáhání, chemickému působení, a to i v případě, že zatížení je menší než výše uvedené hodnoty.

Smršťovací spára

Smršťovací spára je spára v části tloušťky betonu vytvořená pro kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin; umožňuje, aby proběhly přirozené objemové změny betonu (jeho smrštění), aniž by na povrchu podlahové desky vznikly nežádoucí „divoké“ trhliny.

Tryskací - brokovací nástroj

Brokovací stroj slouží k odstranění např. cementového mléka, barvy a barevných nátěrů, pogumování a nesoudržných částí pokladu technologií tryskání (brokování) pro zjištění kvalitní přilnavosti. Výsledkem je vždy perfektně očištěný, zdrsněný a vysátý povrch, na který lze aplikovat finální vrstvu materiálu s vysokou přilnavostí, a to až 1,5 N/mm2.